PODĚKOVÁNÍ

17. 7. 2023

Všem rodičům děkujeme za dobrou spolupráci v tomto školním roce a budeme se těšit na další rok.
Krásné prázdniny přejí paní učitelky.