INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

16. 8. 2018

- zveme všechny rodiče na informační schůzku ohledně organizace školního roku 2018/19 (seznámení s novou ředitelkou MŠ , povinná předškolní docházka, seznámení se školním řádem, akce MŠ, režim dne v MŠ a další.

- ÚČAST JEDNOHO Z RODIČŮ NUTNÁ ! (prosíme, bez dětí)