Zápis do mateřské školy

6. 4. 2018

Zápis do mateřské školy na školní rok 2018/19 proběhne

ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem v uvedeném školním roce o umístění svého dítěte (do 31.8.2018 musí dosáhnou alespoň dvou let věku) v mateřské škole, přijdou v tomto termínu k zápisu.
Z důvodu uzákoněné povinné předškolní docházky (viz novela školského zákona č. 178/2016 Sb. § 34), musí přijít k zápisu rodiče těch dětí, které dosáhnou od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 pátého roku věku a které ještě nenavštěvují žádnou mateřskou školu.
S sebou si vezměte: rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněnou žádost o přijetí dítěte, která je součástí přijímacího řízení (zde je nutné lékařské potvrzení, datum potvrzení musí být od 1.4.2018 do10.5. 2018).
Žádost je možné si od 1.4.2018 osobně vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout (oboustranně - na jeden list) z webových stránek školy (www.hnatnice– MŠ Hnátnice, oddíl Dokumenty).