Zaměstnanci školy ve školním roce 2023/2024

Ředitelka školy: Mgr. Jana Hofrichterová

Pedagogičtí pracovníci školy:
Učitelé: Mgr. Lucie Kubištová, Bc. Tomáš Vítek,
Vychovatelka: Mgr. Marie Macháčková


Správní pracovníci školy:
Hospodářka: Jaroslava Pražáková
Školnice a vedoucí stravování: Markéta Brožovská
Kuchařka: Markéta Malečková
Uklízečka: Markéta Brožovská