Zaměstnanci školy ve školním roce 2020/2021

Ředitelka školy: Ladislava Vítková

Pedagogičtí pracovníci školy:
Učitelé: Mgr. Jana Hofrichterová, Bc. Tomáš Vítek,
Vychovatelka: Veronika Jakubcová Dis.


Správní pracovníci školy: Hospodářka: Jaroslava Pražáková
Školnice a vedoucí stravování: Dana Halbrštátová
Kuchařka: Markéta Malečková
Uklízečka: Markéta Brožovská