Zaměstnanci školy ve školním roce 2021/2022

Ředitelka školy: Ladislava Vítková

Pedagogičtí pracovníci školy:
Učitelé: Mgr. Jana Hofrichterová, Bc. Tomáš Vítek,
Vychovatelka: Veronika Jakubcová Dis.


Správní pracovníci školy: Hospodářka: Jaroslava Pražáková
Školnice a vedoucí stravování: Markéta Brožovská
Kuchařka: Markéta Malečková
Uklízečka: Markéta Brožovská