Informace o škole

Název školy: Základní škola Hnátnice , okres Ústí nad Orlicí
Adresa: Hnátnice 253, 561 01 Hnátnice

IČO: 70984913
Telefon: 465 548112
Mobil: 731107332
E-mail: zs.hnatni@tiscali.cz
ID datové schránky: u5vmmf3

Vedení školy:
Mgr. Jana Hofrichterová, ředitelka školy

Školní knihovna:
Otevírací doba: Po domluvě s p. učitelem Vítkem kdykoli během školního vyučování.

Pedagogičtí pracovníci školy:
Učitelé: Mgr. Lucie Kubištová, Bc. Tomáš Vítek
Vychovatelka: Mgr. Marie Macháčková

Správní pracovníci školy:
Hospodářka: Jaroslava Pražáková
Školnice a vedoucí stravování: Markéta Brožovská
Uklízečka: Markéta Brožovská
Kuchařka: Markéta Malečková

Školská rada:

Jan Mazálek
Renáta Motlová
Mgr. Jana Hofrichterová


Vzdělávací program:
Od 1. 9. 2012 ŠVP „Škola pro život“ (1., 2., 3., 4. a 5. ročník).