Školská rada

Školská rada:

Jan Mazálek, Hnátnice 196 – jmenován OÚ
Renáta Motlová, Hnátnice 285 - zvolena za rodiče
Mgr. Jana Hofrichterová – zvolena za ZŠ