Školská rada

Školská rada:

Jan Mazálek, Hnátnice 196 – jmenován OÚ
Mgr. Alice Červinková, Hnátnice 20 – zvolena za rodiče
Veronika Jakubcová, DiS. – zvolena za ZŠ