Seznam žáků 2021/2022

Rozdělení tříd:
I.   třída (1. ročník) – Ladislava Vítková
II.  třída (2. a 3. ročník) – Mgr. Jana Hofrichterová
III. třída (4. a 5. ročník) – Bc. Tomáš Vítek

školní družina – Veronika Jakubcová

Seznamy tříd:
1.ročník:


2.ročník:


3.ročník:


4.ročník:


5.ročník: