Zaměstnanci školy ve školním roce 2018/2019

Ředitelka školy: Ladislava Vítková

Pedagogičtí pracovníci školy:
Učitelé: Bc. Jana Hofrichterová, Bc. Tomáš Vítek, Mgr. Pavlína Balcarová
Vychovatelka: Veronika Jakubcová Dis.


Správní pracovníci školy: Hospodářka: Jaroslava Pražáková
Školnice a vedoucí stravování: Dana Halbrštátová
Kuchařka: Markéta Malečková
Uklízečka: Alena Doležalová