Školská rada

Školská rada:
Ing. Karel Beran
Mgr. Vlasta Snášelová
Bc. Jana Hofrichterová