Školská rada

Školská rada:

Jan Mazálek, Hnátnice 196 – jmenován OÚ
Alice Červinková, Hnátnice 20 – zvolena za rodiče
Mgr. Naděžda Řehořová – zvolena za ZŠ