Plánované akce ve školním roce 2017/18

Plánované akce ve školním roce 2017/18 – MŠ Hnátnice

Září
•Informační schůzka pro rodiče v MŠ (prosíme bez dětí) – čtvrtek 31.8. v 15.30• Zahájení přípravného plaveckého kurzu pro starší děti z MŠ – pátek 8. 9.
•Zahájení výuky anglického jazyka pro školní rok 2017/18 – 14.9.2017
•Nácvik požárního poplachu spojený s ukázkou techniky místní SDH – 21.9.
• „Jak Verunka zrušila pravidla“ – maňásková pohádka ve školce
•Fond Sidus
Říjen
•Logopedie – depistáž u vybraných dětí nad 3,5 roku se souhlasem rodičů, 31.10. od 8.30 v MŠ
•Podzimní vyrábění– pro děti v MŠ – dopoledne
•„Jak zpěváčkům na zimu připravíme obživu?“ – návštěva v MŠ z Ekocentra Pasíčka – 18.10. v 9.00
•Pohádka Sůl nad zlato, Roškotovo divadlo Ústí n. O. - 23.10.- v 10.00
•Přednáška, posezení pro rodiče s psycholožkou Mgr. Simonou Hybšovou na témata výchovy dětí, období vzdoru, nastavování hranic atd. (dle zájmu rodičů) – 19.10.2017 od 16.00
•Vítání občánků na Obecním úřadě – 8.10.2017 v 10.00
•Konzultační hodiny pro rodiče dětí
Listopad
•Drakiáda dopoledne v MŠ dle počasí
•Divadélko JOJO - O sněhovém nadělení - pondělí 13.11.2017 v 9.00
•Poslední lekce plaveckého kurzu – 10.11.
•Vyrábíme vánoční dárky – dílnička pro rodiče a děti
•Zdravý úsměv

Prosinec
•Mikulášská nadílka
•Focení dětí
•Vánoční vystoupení pro rodiče společně se ZŠ v rámci celostátní akce Česko zpívá koledy
•Vánoční nadílka v MŠ

Leden
•Den pro moji novou nebo oblíbenou hračku
•Divadelní představení v ZŠ
•Zimní olympiáda (dle sněhových podmínek)
. Lyžování na Pekláku

Únor
•Karneval ve školce
•Pohádka - Jan Anička o masopustu ke štěstí přišla, Roškotovo divadlo ÚO, 21.2. - v 10.00
•Taneční školička – 6 lekcí

Březen
•Měsíc knihy – návštěva místní knihovny
•Den pro moji oblíbenou knihu
•Divadýlko JOJO, Pohádka z rozkvetlé louky - čtvrtek 22.3.2018 v 10.30
•„Škola nanečisto“ – 3x návštěva ZŠ s předškoláky.
Duben
•Velikonoční vyrábění v MŠ
•Zápis dětí do ZŠ
•Den pro moje zvířátko
•Putování za čarodějnicí
•Den otevřených dveří
•Roškotovo divadlo, Tančíme pro radost 12.4. - v 8.30

Květen
•Zápis nových dětí do MŠ – začátek května
•Vystoupení pro maminky
•Den pro moji panenku
•Focení v MŠ
•Výlet
•Cesta do vesmíru v MŠČerven
•Oslava mezinárodního dne dětí
•Den s lupou – pozorování hmyzu, pokusy s přírodnimami
•Stopovaná – celodopolední vycházka
•In-line bruslení pro předškoláky
•Poslední zvonění – loučení s předškoláky
(Změna vyhrazena)