Plánované akce ve školním roce 2018/19

Akce 2018/2019

Září
•Informační schůzka pro rodiče v MŠ (prosíme bez dětí) – čtvrtek 31.8. v 15.30
• Zahájení přípravného plaveckého kurzu pro starší děti z MŠ – čtvrtek 6.9.
•Zahájení výuky anglického jazyka pro školní rok 2018/19– 20.9.2018
•Pohádka Ať žijí duchové, Roškotovo divadlo Ústí n. O. – 17.9.- v 10.00
•Fond Sidus

Říjen
•Logopedie – depistáž u vybraných dětí nad 3,5 roku se souhlasem rodičů, 3.10.. od 8.30 v MŠ
•Podzimní vyrábění– pro děti v MŠ – dopoledne
•Vítání občánků na Obecním úřadě – 14.10.2017 v 10.00 a v 11.hod
•Divadélko Hradec Králové – Poklad kpt. Baltazara – úterý 9.10.2018 v 10:30
•Uspávání broučků – čtvrtek 18.10.2018 v 15:00
•Cesta za pokladem – čtvrtek, 11.10. v 9:00
•Sportovní dopoledne v MŠ – pátek, 12.10. v 9:30
Dýňování s rodiči - 7.11. od 15:30 hod


Listopad
•Drakiáda dopoledne v MŠ dle počasí
•Vyrábíme vánoční dárky – dílnička pro rodiče a děti
•Zdravý úsměv
Vánoční focení 22.11. od 8:30 hod
Divadélko JO-JO Bílé přání, 14.11.od 10 hod


Prosinec
Ukázkové dopoledne s pomůckami Bobbles (https://coolcity.cz/bobles/)
•Mikulášská nadílka 5.12
Rozsvícení vánočního stromečku 2.12. a vystoupení dětí z MŠ
11.12. Eko Oucmanice - Vánoční program od 8:30 v MŠ
•Vánoční nadílka v MŠ

Leden
•Den pro moji novou nebo oblíbenou hračku
•Divadélko jo-jo 23.1. 2019 od 9:30 Pohádka o nezbedných kůzlátkách
Exotická zvířata v ZŠ – 8.1. 2019 od 9:30
•Zimní olympiáda (dle sněhových podmínek)


Únor
•Karneval ve školce


Březen
•Měsíc knihy – návštěva místní knihovny
•Den pro moji oblíbenou knihu
•„Škola nanečisto“ – 3x návštěva ZŠ s předškoláky.

Duben
•Velikonoční vyrábění v MŠ
•Zápis dětí do ZŠ
•Den pro moje zvířátko
•Putování za čarodějnicí

•Roškotovo divadlo, Tančíme pro radost
Divadélko jo-jo 30.4. Trampoty čarodějky čarymůry
Taneční školička 2.4. 2019 od 9:00 hod (6 lekcí 200 Kč)

Květen
•Zápis nových dětí do MŠ – začátek května
•Vystoupení pro maminky
•Den pro moji panenku
•Focení v MŠ
•Výlet


Červen
•Oslava mezinárodního dne dětí
•Den s lupou – pozorování hmyzu, pokusy s přírodnimami
•Stopovaná – celodopolední vycházka

•Poslední zvonění – loučení s předškoláky
(Změna vyhrazena)