Zahajovací třídní schůzky

5. 9. 2019

Vážení rodiče,
zveme Vás na zahajovací třídní schůzku, která se koná 10. 9. 2019 v 15:15 hodin ve škoní družině.