Fotografování

22. 5. 2017

V úterý 30.5. 2017 bude probíhat společné fotografování. Žáci se mohou vyfotografovat jednotlivě i ve skupinkách.