Přírodovědná soutěž

22. 5. 2016

Regionálního kola přírodovědné soutěže v České Třebové se letos zúčastnilo hodně dětí z různých škol. Z našich žáků se nejlépe umístila Šárka ( 8. místo živočichové, 12. místo rostliny), Klárka (17. místo živočichové) a ze třeťáčků Andělka (16. místo živočichové). Všem našim žákům děkujeme za zdařilou reprezentaci školy.