Fotografování

29. 4. 2016

Ve středu 18.5. 2016 bude probíhat společné fotografování. Žáci se mohou vyfotografovat jednotlivě i ve skupinkách.