Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - 13. 3. 2023

Datum vystavení: 21. 2. 2023 | Datum sejmutí: 14. 3. 2023

MÚ Ústí nad Orlicí, odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II/360 v obci Dolní Dobrouč, k.ú. Lanšperk, železniční přejezd P5200 a na objízdné trase na silnici II/360, místní komunikaci v k.ú. Dolní Dobrouč tzv. „Nebíčko“ a silnici III/3606 v Hnátnici dne 13. března 2023.

Přiložené soubory:
Příloha Stanovení_PDZ_-_železniční_přejezdy_sign.pdf