Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek

Datum vystavení: 20. 10. 2022 | Datum sejmutí: 20. 11. 2022

O Z N Á M E N Í
o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek v části
katastrálního území Hnátnice (pozemky p.č. 6211)

Přiložené soubory:
Příloha priloha_1094959542_0_SPU_388589_2022.pdf