Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí-Hnátnice

Datum vystavení: 14. 9. 2021 | Datum sejmutí: 14. 9. 2021

Přiložené soubory:
Příloha CCF14092021.pdf