Smlouva o dílo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Datum vystavení: 3. 4. 2020 | Datum sejmutí: 20. 4. 2020

Smlouva o dílo restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Přiložené soubory:
Příloha Restaurování sochy sv. Jana I 001.jpg
Příloha Restaurování sochy sv. Jana II 001.jpg
Příloha Restaaurování sochy sv. Jana III 001.jpg