„Dračí stezkou"

8. 10. 2015

„Dračí stezkou“- 20.10. (úterý)
- celodopolední vycházka
- během cesty plnění různých úkolů
na stanovištích
-cíl – najít dračí doupě, pouštění draků
( Drakiáda)
- hledání dračího pokladu
Akce se uskuteční pokud bude vhodné počasí, jinak ji přesuneme na jiný den v týdnu.