Výzva k podání nabídky

19. 4. 2022

Obec Hnátnice vyhlašuje zadávací řízení na akci “Chodník u kostela”.

Přiložené soubory:
Příloha Výzva k podání nabídek-chodník kostel.pdf
Příloha TZ Chodník kostel.pdf
Příloha Chodník kostel Hnátnice 001.jpg