Studenti architektury v Hnátnici

3. 3. 2022

Ve spolupráci s Fakultou architektury v Liberci bude od pátku 4. 3. do neděle 6. 3. probíhat seminář pro studenty. Po obci se během víkendu bude pohybovat 20 studentů, budou fotit a hledat místa pro své návrhy.

Z jejich prací se pak obec může inspirovat při realizaci drobných staveb v návaznosti na generel obce, který byl zpracován v roce 2021. Výsledky studentských prací budou veřejně prezentovány v červnu.

Za zastupitelstvo obce,
Vít Červinka