Informace Policie ČR pro seniory

10. 1. 2022

Tiskovou zprávu Policie ČR najdete na:
https://www.policie.cz/clanek/pozor-seniori-jsou-v-ohrozeni.aspx