Doplnění informací k třídění a svozu odpadů

25. 11. 2021

Na základě vašich dotazů doplňujeme informace k novému systému třídění a svozu odpadu.

  1. Zvýhodněná cena nádob platí pouze pro první společnou objednávku, tj. nejpozději do 17. 12. 2021, dodatečné objednání již bude za plnou cenu přímo od dodavatele.
  2. Cena za likvidaci odpadů je pevně stanovena místním poplatkem dle obecně závazné vyhlášky obce a nezáleží na počtu nádob či svozů.
  3. Platba za nové nádoby je možná pouze v hotovosti na obecním úřadě.
  4. Nové nádoby jsou čipované (staré lze také doplnit čipem), přiřazené k číslu popisnému.
  5. Vzhledem k individuálnímu třídění již nebude probíhat 2x ročně sběr papíru.


Děkujme za dotazy a věříme, že se nám v příštím roce společně podaří nový systém úspěšně rozběhnout.