Nový systém třídění a svozu odpadu

10. 11. 2021

Jak jsme vás již informovali v červnovém zpravodaji, připravujeme nový systém svozu odpadu, který bude v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. a umožní nám v budoucích letech zpomalit růst poplatku za svoz a uložení odpadu.

V následujících dnech dostanete do schránek informační leták (jako PDF jej naleznete i v příloze tohoto článku). Součástí letáku je i odpovědní lístek s možností připojit se do 30. 11. ke společné objednávce nádob na plasty a papír.Od 1. 4. 2022 bude zaveden nový systém svozu odpadů z domácností pro plasty a tetrapak obaly, papír a směsný komunální odpad. Zároveň budou odstraněny ze shromažďovacích míst nádoby na plasty a tetrapak.

Ostatní (sklo, baterie, textilie, oleje a tuky, kovy z domácností) na shromažďovacích místech zůstanou. Biologický odpad bude svážen stejně jako dosud v obecních kontejnerech s pravidelným pohybem po stanovištích. Velkoobjemový a nebezpečný odpad dvakrát ročně.

Výhody
Pohodlnější třídění do nádob u domu, méně nepořádku na shromažďovacích místech, více vytříděného odpadu.

Četnost svozu:
  • směsný komunální odpad – jednou za dva týdny
  • plasty a tetrapak - měsíčně
  • papír – měsíčně
  • sklo - měsíčně ze stanovišť
  • oleje a tuky - měsíčně
  • bioodpad - po naplnění kontejnerů na stanovištích
  • baterie, kovy, textilie - po naplnění kontejneru
  • velkoobjemový a nebezpečný odpad - dvakrát ročně

Nádoby na odpad (120, 240, 1 100 litrů)
Každá domácnost disponuje nádobou na směsný komunální odpad (kovovou nebo černou, v případě jiné barvy ji označí SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, kterou obdrží při placení ročního poplatku za svoz).

Domácnost, která si zakoupí přes obec nádobu na plasty a papír, dostane příspěvek 50% ceny. V obecních a bytových domech budou zakoupeny společné nádoby 1100 litrů (žluté a modré).

Ceny nádob:
240 litrů - 1200 Kč | 600 Kč (s příspěvkem obce)
120 litrů - 850 Kč | 425 Kč (s příspěvkem obce)

Termíny:
Objednávka nádob do 30. 11. 2021. pokladni@hnatnice.cz
Úhrada nové nádoby na plast a tetrapak do 17. 12. 2021.
Expedice nových nádob během února 2022.

Přiložené soubory:
Příloha letak-odpady-2022.pdf