Smlouvy o služebnostech

4. 10. 2017

Obec plní povinnost uzavřít smlouvy o věcných břemenech - služebnostech se spoluobčany přes jejichž pozemky je položen hlavní kanalizační řad, dle smluv o smlouvách budoucích z roku 2009.
Všechny dotčené spoluobčany bydlící v obci budeme postupně obesílat výzvou k podpisu smlouvy s úředním ověřením podpisů. Občané mimo hnátničtí obdrží smlouvu poštou a žádáme je, aby své podpisy nechali ověřit ve svém bydlišti.
Jako vyrovnání Vašich nákladů na úřední ověření podpisu Vám smlouvou vyplatíme jednorázovou úplatu 100 Kč.

Prosím Vás o vstřícný a rychlý postup.

S pozdravem

Jiří Dušek
starosta obce