Placení vodného a stočného.

15. 11. 2016

Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech obdržíte fakturu za vodné (stočné) za období od 5/2016 do posledního odečtu (září-říjen 2016). Tuto fakturu uhradíte jednorázově převodem z účtu nebo hotově v pokladně OÚ.
Kdo se napojil na kanalizaci během tohoto období, bude mít ve faktuře rozúčtováno vodné za 14,- Kč
a od napojení vodné a stočné za 54,- Kč.
Od 1.1.2017 by měly být nastaveny zálohové platby způsobem a ve výši, jak jste si určili. Občané, kteří si zadali platby záloh přes SIPO se nemusí o nic starat – zajistí obec. Ti, co si uvedli placení záloh trvalým příkazem obdrží Variabilní symbol do konce listopadu, aby měli možnost si zadat TP od 1.1.2017.
Vyúčtování záloh bude prováděno 1x ročně po podzimním odečtu a každý obdrží fakturu za roční spotřebu včetně vyúčtování zaplacených záloh.
Dále žádáme občany, aby si ve vlastním zájmu kontrolovali svoji průměrnou spotřebu na vodoměru a tím včas odhalili únik (např. protékající WC), aby se vysoká spotřeba nezjistila až po roce při odečtu.

Jiří Dušek
starosta obce