Kolaudační souhlas

6. 10. 2016

Vážení spoluobčané,
16.9. 2016 po úspěšné závěrečné kontrolní prohlídce obdržela obec Hnátnice KOLAUDAČNÍ SOUHLAS k uvedené stavbě.
Naše kanalizace a čistička odpadních vod je tedy v plném provozu.
Tímto je každému z nás umožněno nakládat se svými odpadními vodami v souladu se zákonem 254/2001 Sb.
Žádám vás, všechny uživatele, abyste dodržovali pravidla dobrého chodu celého zařízení.
Je přísně zakázáno vhazování jednorázových plen, dámských hygienických potřeb, parfemizovaných ubrousků a hadrů, které nejsou uzpůsobeny k rozložení v čistírně. Obsluha v těchto dnech už minimálně jednou týdně
vyndává a čistí některé z čerpadel sedmi čerpacích jednotek kanalizační stoky, ucpaných těmito hygienickými prostředky.
Nelijte do kanalizace oleje, ani jedlé oleje, chemikálie, nevhazujte léky.

Věřím, že splašková kanalizace bude sloužit ku prospěchu a pohodlí nás všech a určitě ku prospěch našeho životního prostředí.

Jiří Dušek
starosta obce