Vodné za I. pololetí 2016

28. 6. 2016

Od 28.6.2016 je možno platit vodné (stočné) za I. pololetí 2016.
Na částku se informujte na OÚ: tel. 465548119. e-mail ucetni@hnatnice.cz.

VS - 3110116
SS - čp.
č.ú. - 4229611/0100

Jiří Dušek
starosta obce