Regionální kolo přírodovědné soutěže

3. 6. 2019

Letošní regionální kolo přírodovědné soutěže se konalo v úterý 7. 5. v České Třebové. Do budovy ZŠ Habrmanova jsme vyrazili ranním autobusem v dobré náladě v počtu 8 soutěžících. Nejlépe se umístila Sára Hofrichterová, která obsadila 3. místo ve své kategorii. Také ostatní se velice snažili a ve svých kategoriích se umístili v první polovně.

Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.