Fotografování

29. 5. 2019

Školní fotografování proběhne v úterý 4. 6. 2019.
Podrobnější informace dostanou děti do důvěrníčků.