Konzultační hodiny pro rodiče

18. 9. 2018

Konzultační hodiny pro rodiče
(s třídními učiteli, metodikem prevence, výchovným poradcem)

Každé první úterý v měsíci od 15:00 do 16:00

(jiný termín je možný po domluvě na tel: 465 548 112 mob: 731 107 332