Regionální kolo přírodovědné soutěže

22. 5. 2015

Naši školu reprezentovali: Barbora Fialová, Sára Halberštatová, Šárka Červinková, Adéla Vondráčková, Slávka Venclová a Tadeáš Středa. Za zmínku stojí především umístění Báry (3. místo rostliny, 10. místo živočichové) a Šárky (4. místo rostliny, 5.místo živočichové). Všem zúčastněným děkujeme za zdařilou reprezentaci školy.