Výsledky voleb do Školské rady

27. 11. 2014

Dne 25. 11. 2014 byli do Školské rady zvoleni tito zástupci:

Mgr. Vlasta Snášelová (zástupce rodičů)
Bc. Jana Hofrichterová (zástupce ZŠ)
Ing. Karel Beran (jmenován za OÚ)