Výzva k podpisu smlouvy o služebnosti inženýrské sítě.

Datum vystavení: 8. 1. 2019 | Datum sejmutí: 8. 1. 2019

Vážení spoluobčané,
v roce 2018 někteří z Vás obdrželi výzvu, aby se dostavili na obec Hnátnice podepsat ,,Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnost inženýrské sítě“. Jedná se o zatížení soukromých pozemků, na kterých je postavený obecní (hlavní) kanalizační řad nebo na pozemky zasahuje ochranné pásmo této stavby.
Smlouvy jsou na obecním úřadě připravené k podpisu. Na jedné smlouvě musí být podpis úředně ověřený. (telefonická domluva s pí. Pražákovou) Návrh na vklad podává obec jako strana oprávněná a poté bude zapsaný do katastru nemovitostí.
Žádáme Vás, aby jste přišli smlouvy na obecní úřad Hnátnice podepsat.

Děkujeme Vám za vyřízení.


Jiří Dušek
starosta obce