Smlouva o dílo

Datum vystavení: 10. 9. 2018 | Datum sejmutí: 10. 10. 2018

Smlouva o dílo: Studie proveditelnosti chodníků, Zastavovací studie pro výstavbu rodinných domů v obci Hnátnice.

Přiložené soubory:
Příloha Smlouva o dílo- studie chodníků a zastavovací studie RD 001.jpg
Příloha Smlouva o dílo -studie chodníků a zastavovací studie RD II 001.jpg