Smlouva o dílo

Datum vystavení: 24. 11. 2017 | Datum sejmutí: 24. 11. 2020

Smlouva o dílo - Nátěr střechy OÚ a výměna světlíků a faktura.

Přiložené soubory:
Příloha Smlouva o dílo Nátěr střecha OÚ.docx
Příloha Smlouva o dílo střecha OÚ Rusnyák 001.jpg