Oznámenío dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Datum vystavení: 24. 11. 2016 | Datum sejmutí: 8. 12. 2016

Oznámenío dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

Přiložené soubory:
Příloha oznámení o dokončení operandu 001.jpg