Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2016

Datum vystavení: 1. 3. 2016 | Datum sejmutí: 17. 3. 2016

Obecně závazná vyhláška obce Hnátnice č. 1/2016
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hnátnice

Přiložené soubory:
Příloha OZV 1-2016 odpad+bio.doc