Vodné za II pololetí 2015

Datum vystavení: 24. 11. 2015 | Datum sejmutí: 24. 11. 2015

Vážení spoluobčané,
vodné za II pololetí roku 2015 můžete uhradit buď hotově v pokladně OÚ v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin, nebo bezhotovostně na účet obce
č. 4229611/0100, VS 3110215, SS-Vaše číslo popisné. Na částku se informujte na OÚ, tel. 465548119.

Jiří Dušek
starosta obce