Vodné za I pololetí 2015

Datum vystavení: 10. 6. 2015 | Datum sejmutí: 10. 6. 2015

Vážení spoluobčané,
vodné za I pololetí 2015 můžete uhradit buď hotově v pokladně OÚ v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin, nebo bezhotovostně na účet obce č. 4229611/0100, VS 3110115,
SS - vaše číslo popisné, na částku za vodné se informujte na OÚ, tel, 465548119

Jiří Dušek
starosta obce