Záměr obce - Pronájem obecních nemovitostí pro drobnou podnikatelskou činnost

Datum vystavení: 1. 12. 2014 | Datum sejmutí: 30. 12. 2014

Zastupitelstvo obce Hnátnice tímto zveřejňuje záměr pronájmu prostor kadeřnictví (není podmínkou) v čp. 86 dle přílohy.

Jiří Dušek
starosta obce

Přiložené soubory:
Příloha Záměr kadeřnictví.doc