Pacht zemědělských pozemků obce Hnátnice - Záměr obce

Datum vystavení: 28. 11. 2014 | Datum sejmutí: 28. 11. 2014

Dnem 22.9.2014 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v katastrálním území Hnátnice (katastrální vyhláška).

Z toho důvodu končí platnost smluv o pronájmu obecních pozemků v majetku obce Hnátnice. Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č.9/2014
Záměr obce-Pacht zemědělských pozemků obce Hnátnice.
V příloze je Záměr a Seznam pozemků.

Jiří Dušek

starosta obce

Přiložené soubory:
Příloha Nájem pozemků 2014.xlsx
Příloha Záměr pachtu ob poz..doc