Vodné za II pololetí 2014

Datum vystavení: 26. 11. 2014 | Datum sejmutí: 26. 11. 2014

Vážení spoluobčané,
vodné za II pololetí 2014 můžete uhradit buď hotově v pokladně OÚ v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin, nebo bezhotovostně na účet obce č. 4229611/0100, VS 3110214,
SS - vaše číslo popisné, na částku za vodné se informujte na OÚ, tel, 465548119

Jiří Dušek
starosta obce