Výzva k podání nabídky na zajištění autorského dozoru akce ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD

Datum vystavení: 28. 4. 2014 | Datum sejmutí: 13. 5. 2014

Výzva k podání nabídky na zajištění autorského dozoru akce ODVEDENÍ A LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH VOD V OBCI HNÁTNICE

Přiložené soubory:
Příloha Autorský dozor I.jpg
Příloha Autorský dozor II.jpg
Příloha Autorský dozor III.jpg
Příloha Autorský dozor IV.jpg
Příloha Autorský dozor V.jpg