Zápis dětí do mateřské školy

14. 3. 2019

Dne 9.5. 2019 (čtvrtek) proběhne v Mateřské škole Hnátnice zápis nových dětí od 10:00 do 16:00 hod.

Co vzít s sebou k zápisu:
- vytištěnou a vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání , potvrzenou
lékařem (K vyzvednutí v ředitelně MŠ nebo ke stažení v v Dokumentech )
- rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, u cizinců oprávnění pobývat
na území ČR