Školáček a Povídálek

9. 11. 2018

Od 19. listopadu realizujeme v naší MŠ nové preventivní programy zaměřené především na budoucí prvňáčky. Děti si zde postupně zdokonalují své schopností a dovedností nezbytné pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání v 1. ročníku ZŠ.Formou skupinových logo hrátek, se děti za pomoci zábavných her a říkanek, naučí také ovládat svoje jazýčky a snadno tak překonají problémy s výslovností.
Během celého programu jsou dětem vedena portfolia, která slouží k zakládání pracovních listů, grafomotorických cvičení a k předávání průběžných informací rodičům.

Školáček: každé pondělí od 19.11.2018 vždy od 12:45 do 13:15 hod. ve třídě Soviček
Povídálek: každou středu od 21.11.2018 vždy od 12:45 do 13:15 hod. ve třídě Soviček