Pátek 11.5. v 8.00 - „Z devatera pohádek…“

4. 5. 2018

-divadelní představení v místní základní škole (náhradní termín za leden)
-ze školky budeme odcházet v 7.40 nebo po domluvě s p. učitelkami je možné nejdéle v 7.50 děti přivézt před základní školu
- vstupné platíme z fondu