aktualizace opravní uzavírky a objížďky obce v měsící říjnu 2014

10. 10. 2014


II. etapa dopravní uzavírky 10.10. -24.10.2014 začne od horní točny a jak budou postupně prováděny překopy směrem k poště, bude pro Vás z horního konce možný příjezd od Žampachu.

Pro tuto etapu dopravní uzavírky budou vyvěšeny jízdní řády pro autobusy na zastávkách.

Nyní jsou jízdní řády k nahlédnutí na www stránkách obce Hnátnice (každá tabulka zde má dva listy- směr tam, směr zpět- spodní lišta), v prodejnách konzumu, na poště, ve školce, v pohostinství u Pstroužka a na úřední desce obecního úřadu.

Po dobu II. etapy uzavírky od 10. 10. do 24. 10. nebudou obsluhovány autobusové zastávky Hnátnice ,,pošta,, a Hnátnice ,, hostinec,, .

V příloze je tabulka postupu překopávek silnice od 10.10.2014 do 17.10.2014
Jiří Dušek
starosta obce

Přiložené soubory:
Příloha 700972 11.9. 2. etapa.xls
Příloha 700973 11.9..xls
Příloha Překopy silnice 10.10.-17.10.2014 001.jpg