Vodné za I. polopletí 2014

19. 6. 2014

Vážení spoluobčané,

vodné za I. pololetí 2014 můžete uhradit buď hotově v pokladně OÚ v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12 hodin, nebo bezhotovostně na účet obce č. 4229611/0100, VS 3110114, SS-vaše číslo popisné, na částku za vodné se informujte OÚ, tel 465548119.

Jiří Dušek
starosta obce