POCHOD KOLEM HNÁTNICE - 42 ročník

8. 4. 2014

TJ Sokol Hnátnice pořádá v neděli 27.4. 2014
42.ročník turistického pochodu Kolem Hnátnice
Start: 9-10 hod. od obecního úřadu v Hnátnici
Cíl: do 14:30 u obecního úřadu
Trasy: pěší 6km – myslivecká chata-Na Hranicích –
Údolí Sejfů- Hnátnice
15 km – Hnátnice –Na Hranicích-Údolí
Sejfů-Lanšperk- Kočtina-Dolní
Dobrouč- Valdštejn- Hnátnice
Pojdˇte s námi !